Угода про умови використання інформаційного інтернет - порталу "ДОВІРА"

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок доступу до онтологічного інтернет-порталу http://portal.dovira.eu/ (далі по тексту – Порталу) і умови інформаційного обслуговування Користувачів Порталу.

Портал знаходиться на стадії завершення розробки і тестування. З цієї причини Адміністратор Порталу не несе відповідальності за можливу недосконалу роботу деяких функцій до повного завершення розробки і відлагодження.

 1. Предмет угоди  1. Даний документ є угодою Сторін, що визначає права і обов'язки Користувача і Адміністратора інтернет - порталу «ДОВІРА».

  2. Портал «ДОВІРА» є результатом виконання проекту Європейського Союзу за грантом програми Темпус 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти - TRUST» (15.10.2011-14.10.2014).

  3. На стадії розробки Адміністратором порталу тимчасово виступає Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна, (далі по тексту - Адміністратор). Після введення Порталу в експлуатацію буде визначено нового Адміністратора.

  4. Угода може бути змінена Адміністратором без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Користувач самостійно несе обов’язок щодо ознайомлення із новими редакціямиУгоди.

  5. Угода вступає в силу з моменту надання Користувачем згоди шляхом вибору пункту «З умовами Угоди щодо використання Порталу згоден» та натискання кнопки «Підтвердити».

  6. На Порталі можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.

  7. Якщо Користувач не погоджується з даною Угодою, то він не може користуватися Порталом. 1. Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі – «Закон») я (Користувач) даю свою згоду на обробку Адміністратором моїх персональних даних і підтверджую, що даючи таку згоду, я дію своєї волею і у своїх інтересах. Згода поширюється на наступну інформацію: мої прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, день і місце народження, електронна поштова адреса, інша інформація, що стосується моєї особи, а також наступні персональні дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційної форми на Порталі, так при заповненні свого профайлу; файли cookie; ір-адреси; параметри та налаштування інтернет-браузерів.

Згода на обробку персональних даних дається мною в цілях користування сервісами даного Порталу для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищезазначених цілей, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі оприлюднення через згенеровану персональну Веб - сторінку за бажанням власника персональних даних - Користувача), знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства. Обробка персональних даних здійснюється Адміністратором наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних Адміністратор не обмежений у застосуванні способів їх обробки.

Дана згода є письмовим повідомленням суб’єкта персональних даних про те, що він включається в базу знань Порталу, у день підписання цієї згоди (акцепту).

Відповідно до статті 8 Закону суб’єкт персональних даних, підписуючи (акцептуючи) дану Згоду, вважається письмово поінформованим про те, що він має право: знати про місцезнаходження бази знань, що містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника або розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених Законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних; пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи недостовірні; на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких входить здійснення захисту персональних даних; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних. 1. Використання Сайту:

  1. Адміністратор надає Користувачу можливість за допомогою Порталу користуватись наступними послугами: реєструвати усі типи освітніх ресурсів; додавати до них посилання на документи, що їх підтверджують, і зберігати ці підтверджуючі документи; генерувати свої власні Веб - сторінки на основі інформації, яку про себе вніс Користувач; редагувати свій профіль і публікувати всі дані свого профілю на сторінках Порталу; зберігати обрані Користувачем системи цінностей і складені рейтинги. Усі матеріали, ресурси і сервіси, що розміщені на Порталі на момент затвердження даної Угоди, а також ті, що будуть розміщені в майбутньому, є предметом Угоди.

  2. Доступ до інформаційних ресурсів Порталу, а також до сервісів, що надаються, здійснюється на безоплатних засадах до зміни умов, про що буде надано додаткову інформацію у цій Угоді.

  3. Щоб зареєструватись на Порталі, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе відповідно до запитань, які наведені у реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, за що несе персональну відповідальність.

  4. Користувач самостійно вказує свою електрону адресу, пароль, ім’я та прізвище.
   3
   .4.1. Користувач несе персональну відповідальність за збереження та нерозповсюдження інформації щодо персонального доступу до Порталу (електронної адреси, ім'я та прізвища), а також за все, що буде зроблено на Порталі під цією електронною адресою, ім'ям та прізвищем.

  5. Користувач та Адміністратор не розголошують пароль Користувача.

  6. Будь-яка інформація, яку Користувач самостійно вносить до форм, розміщених на Порталі з метою створення свого про файлу, може бути оприлюднена в мережі Інтернет в разі, коли за бажанням Користувача генерується його персональна Веб - сторінка на підставі даних, що особисто внесені Користувачем.

  7. Адміністратор має право:
   3.7.1.Створювати архівні копії усіх матеріалів, розміщених на Порталі Користувачами.

3.7.2.Видаляти інформацію Користувача за його вимогою на підставі звернення на електронну адресу адміністратора.

3.7.3.Видаляти інформацію Користувача самостійно якщо вона суперечить умовам Угоди та нормам чинного законодавства України.

3.7.4.Використовувати надані Користувачем об’єкти авторського права на Порталі, зокрема (та не виключно) авторські курси лекцій, статті, фотографії, відео, графіку, посібники (далі по тексту - матеріали) відповідно до п. 2.8 Угоди.

3.7.5.Заблокувати акаунт (обліковий запис) Користувача, у разі порушень умов Угоди.

3.7.6.Видалити будь-який контент без пояснення причин у разі порушень чинного законодавства України, умов Угоди та/або інших правил користування Порталом.  1. Користувач має право:

   1. Видалити про себе інформацію у будь-який час.

   2. Використовувати вказану електронну адресу, ім'я, прізвище і пароль по завершенню процесу реєстрації Користувача. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Порталі, в тому числі матеріалів, у яких міститься посилання на інші інформаційні ресурси, здійснюється відповідно до Умов використання матеріалів, зазначених цими ресурсами.

   3. У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Порталу Користувач повинен якнайшвидше повідомити про це Адміністратора.

   4. Користувач надає Адміністратору дозвіл на обробку наданої ним інформації у некомерційних цілях.

   5. Приймаючи дану Угоду, Користувач розуміє і погоджується, що відповідно до положень статті 424 Цивільного кодексу України передає Адміністратору права на використання своїх матеріалів (авторських курсів лекцій, статей, монографій, посібників, фотографій, відео, графіки інших об’єктів інтелектуальної власності) шляхом їх подання до загального відома публіки з можливістю здійснення доступу до цих матеріалів з будь-якого місця і у будь-який час.

   6. Приймаючи дану Угоду, Користувач бере на себе відповідальність за зміст усіх матеріалів, які були завантажені, передані, опубліковані або стали доступними в інший спосіб за умов використання сервісів Порталу.

  2. Користувач не має права:

   1. Використовувати та поширювати матеріали, отримані на Порталі, у комерційних цілях без згоди власника матеріалів.

   2. Використовувати матеріали, отримані на Порталі, таким чином, що може заподіяти Адміністраторові і правовласникам матеріальної чи моральної шкоди. 1. Матеріали, що надаються Користувачем:
  4.1. На Порталі заборонено розміщувати та розповсюджувати:

   1. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищення майна, захоплення будівель і споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії чи розпалення воєнного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння.

   2. Пропаганду національної, етнічної, расової, релігійної або іншої ворожнечі.

   3. Матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і достоїнство, права й законні інтереси третіх осіб; а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, у тому числі і у прихованому вигляді.

   4. Матеріали, які дискримінують Користувачів або третіх осіб за будь-якими ознаками і притискають права меншин.

   5. Пропаганду вживання наркотиків і психотропних препаратів.

   6. Матеріали, які містять пропаганду від імені політичних партій.

   7. Матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не узгоджено з Адміністратором.

   8. Об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права і права на публікації, захищених патентами, торговими марками, у тому числі об’єкти виключних прав третіх осіб без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження.

4.1.9.Інформації, що визначена як конфіденційна згідно з законодавством України.

4.1.10.Матеріали, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.

4.1.11.Персональні дані та іншу інформацію щодо інших Користувачів або інших приватних осіб.

4.1.12.Матеріали, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.

4.1.13.Інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості Користувача.

  1. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщує на Порталі. 1. Посилання на інші сайти:

5.1. Через Портал можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністратор не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них винятково на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністратор не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їхній контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів. 1. Обмеження відповідальності Адміністратора:

  1. Користувач користується Порталом винятково на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп’ютеру Користувача та його даним. Адміністратор не несе жодної відповідальності в тому числі і за відповідність Порталу цілям та меті Користувача.

  2. Адміністратор не здійснює обов’язкової перевірки матеріалів, що розміщується Користувачем на Порталі.

  3. Адміністратор не несе відповідальності за зміст матеріалів на Порталі, за їхню відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання торгівельних знаків товарів і послуг, найменування фірм та їхніх логотипів тощо;

  4. Адміністратор в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки, понесені у зв’язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі.

  5. Адміністратор не несе відповідальності ні за які наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату та/або псування даних внаслідок неавторизованого доступу до Порталу третіх осіб.

  6. У випадку пред’явлення Адміністратору претензій зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Порталі (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов’язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністратором збитки у повному обсязі.

  7. У разі технічного збою обладнання чи несанкціонованого втручання у роботу Порталу Адміністратор буде намагатися забезпечувати безперебійну роботу Порталу, проте не буде нести відповідальність за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на Порталі, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту. 1. Прикінцеві положення:

7.1. Дана Угода та відносини, що склались у результаті прийняття умов Угоди, регулюються чинним законодавством України.

7.2. Дана Угода є угодою приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв’язку з чим:

7.2.1. Угода укладається лише шляхом приєднання до неї в цілому Користувача, що виявив намір укласти Угоду.

7.2.2. Користувач, що виявив намір укласти Угоду, не може запропонувати свої умови Угоди.

7.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;

7.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Угоди після набрання нею чинності пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.
7.3. Користувач погоджується, що уклав Угоду при повному розумінні його змісту.
7.4. Реквізити Адміністратора:

Харківський національний університет радіоелектроніки
61166, м. Харків, пр. Леніна 14
ел. адреса: