Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Кандидат наук, Доктор наук, Доцент, Завідувач кафедри

Харківський національний університет радіоелектроніки


Дата народження: 30/04/1980

Автор статтi

Redistribution of base stations load in mobile communication networks

ІГОР РУБАН, Андрій Коваленко

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості / innovative technologies and scientific solutions for industries, 6, 2017

ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ ШКАЛ ПРИ АПРОКСИМАЦІЇ ДОВЖИНИ ЧЕРГ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

ІГОР РУБАН, Андрій Коваленко

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості / innovative technologies and scientific solutions for industries, 6, 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ШКАЛ ПРИ АППРОКСИМАЦИИ ДЛИНЫ ОЧЕРЕДЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ІГОР РУБАН, Андрій Коваленко

Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості / innovative technologies and scientific solutions for industries, 4, 6, 2018

Метод управления реконфигурацией информационной структуры компьютерной системы объекта критического применения при включении оперативных задач в систему управления

Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наукових праць, 1(41), 4, 2017

Fuzzy Systems in Data Mining Tasks

Валентин Філатов, Андрій Коваленко

SPRINGER, 2020

Adaptive compression method for video information

ІГОР РУБАН, Андрій Коваленко

International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 8(1), 4, 2019

Автоматичний контроль та управління параметрами ДТЗ-трафіка комп’ютерних систем критичного призначення

Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наукових праць, 4 (40), 5, 2016

Imeca-Based Technique for Security Assessment of Private Communications: Technology and Training

Андрій Коваленко

Information & Security : An International Journal, 35. no. 1 , 22, 2016

Оптимальное управление трафиком мультисервисной сети на основе методов последовательного улучшения решений

Андрій Коваленко

Системи озброєння і військова техніка, 3 (47), 4, 2016

Обеспечение информационной безопасности ИУС, важных для безопасности: процессный подход на основе системы менеджмента качества

Андрій Коваленко

Радіоелектронні і компютерні системи, 5 (79), 7, 2016

Використання методів зміну простору рішень для оптимізації управління трафіком мультисервісних мереж

Андрій Коваленко

Системи обробки інформації, 5 (142), 5, 2016

Approaches to selection of combinatorial algorithm for optimization in network traffic control of safety-critical systems

Андрій Коваленко

IEEE East-West Design and Test Symposium, 2016, 2016

Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу

Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наукових праць, 2 (42), 5, 2017

Certification of radics FPGA-based platform under US NRC requirements

Андрій Коваленко

International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human-Machine Interface Technologies, NPIC and HMIT 2017, Volume 3, 7, 2017

Secure environment establishment for FPGA-based safety-critical systems: Quality management system context

Андрій Коваленко

International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human-Machine Interface Technologies, NPIC and HMIT 2017, Volume 1, 7, 2017

Modeling of industrial FPGA-based controllers with ForSyDe

Андрій Коваленко

International Conference on Information and Digital Technologies, IDT 2017, 5, 2017

Cyber security assurance approaches for FPGA-based safety platform configuration tool

Андрій Коваленко

International Conference on Information and Digital Technologies, IDT 2017, 4, 2017

Сучасний стан та тенденції розвитку комп’ютерних систем об’єктів критичного застосування

Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наукових праць, 1 (47), 4, 2018

Інформаційні технології синтезу і реконфігурації структур комп’ютерних систем об’єктів критичного застосування

Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв'язку, 2 (48), 4, 2018

Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування

Андрій Коваленко

Сучасні інформаційні системи, 2 (1), 6, 2018

Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки на основі удосконаленої ON/OFF-моделі трафіку

Андрій Коваленко

Сучасні інформаційні системи, 2 (2), 6, 2018

Multi-diversity for FPGA platform based NPP I&C systems: New possibilities and assessment technique

Андрій Коваленко

International Conference on Nuclear Engineering, Volume 1, 2018, 2018

V-models of safety critical system life cycle: Classification and application

Андрій Коваленко

IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, DESSERT 2018, 5, 2018

Метрическое оценивание управления выполнением требований к программному обеспечению ИУС АЭС для V-образной модели жизненного цикла

Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наукових праць, 1 (53), 4, 2019

Diversity in FPGA-based platform and platform based I&CS applications: Strategy and implementation

Андрій Коваленко

International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human-Machine Interface Technologies, NPIC and HMIT 2019, 9, 2019

Equipment qualification of FPGA-based platform radics to meet US NRC requirements

Андрій Коваленко

International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human-Machine Interface Technologies, NPIC and HMIT 2019, 9, 2019

РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ПРИ ВИСОКОІНТЕНСИВНОМУ ВХІДНОМУ ПОТОЦІ

Андрій Коваленко, Олексій Ляшенко

Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наукових праць, 55, 5, 2019

ПОВЕДІНКА ЧЕРГ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ

Олексій Ляшенко, Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наукових праць, 54, 4, 2019

Identification in informative systems on the basis of users’ behaviour

ІГОР РУБАН, Андрій Коваленко, Віталій Мартовицький

PROCEEDINGS OF CAOL, CAOL*2019, 4, 2019

Green microcontrollers in control systems for magnetic elements of linear e

Андрій Коваленко

Studies in Systems, Decision and Control, 105, 23, 2017

Синтез інформаційної та технічної структури системи управління об’єктом критичного застосування

Андрій Коваленко

Информационные технологии в управлении, образовании, науке и промышленности, 13, 2017

РОЗПІЗНАВАННЯ ДІЛЯНОК ВИРУБКИ ЛІСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв'язку, 2 (60), 5, 2020

Метод забезпечення живучості комп’ютерної мережі на основі VPN-тунелювання

ВІТАЛІЙ ТКАЧОВ , Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв'язку, 1 (63), 6, 2021

Метод забезпечення живучості високомобільної комп’ютерної мережі

ВІТАЛІЙ ТКАЧОВ , Андрій Коваленко

Сучасні інформаційні системи, т. 5, № 2, 6, 2021

Оптимізація мережного алгоритму функціонування комп'ютерних мереж підвищеної живучості на мобільній платформі на етапі їх проектування

ВІТАЛІЙ ТКАЧОВ , Андрій Коваленко

Системи управління, навігації та зв'язку, Т. 3 (65), 5, 2021

Overlay Network Based on Cellular Technologies for Secure Control of Intelligent Mobile Objects

ВІТАЛІЙ ТКАЧОВ , Андрій Коваленко

7th International Workshop on Theory of Reliability and Markov Modeling for Information Technologies, 17th, 10, 2021

Internet of Things: проблеми інформаційної безпеки та методи покращення

Андрій Коваленко

Збірник наукових праць Системи управління навігації та звязку, 2(64), 3, 2021

Порівняльний аналіз організації хмарної інфраструктури

Олексій Ляшенко, Андрій Коваленко

Сучасні інформаційні системи, Том 5, № 2, 6, 2021

Methods to manage data in Self-healing Systems

Андрій Коваленко

Studies in Systems, Decision and Control, 2021

Reliability Assessment of Multi-cascade Redundant Systems Considering Failures of Intermodular and Bridge Communications

Андрій Коваленко

ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING, 1389, 10, 2021

Application of Assumption Modes and Effects Analysis to XMECA

Андрій Коваленко

ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING, 1389, 11, 2021

Securing QoS on Hyperсonverged Networks for Traffic Anomalies

Андрій Коваленко

LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, 831, 20, 2021

An Overlay Network Based on Cellular Technologies for the Secure Control of Intelligent Mobile Objects

ВІТАЛІЙ ТКАЧОВ , Андрій Коваленко

CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS, Proceedings of the 17th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops, 9, 2021

Method for determining the structural reliability of a network based on a hyperconverged architecture

ІГОР РУБАН, Андрій Коваленко, Віталій Мартовицький

Studies in Computational Intelligence, 976, 17, 2021

Автор патенту

IAP- Recommender System: Items Selecting Recommender System Using AI-Based Programming (Recommender Dataset)

Комплекс моніторингу радіовипромінювань по частоті і по напряму

Спосіб забезпечення тимчасового доступу до мережі інтернет для пасажирів у громадському транспорті в експресному режимі руху

Автор докторської дисертації

Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування

Андрій Коваленко

2018

Лауреат іменної стипендії

Диплом стипендіата в галузі науки імені В.В. Свиридова (з інформатики та комп’ютерних наук) за значні досягнення в галузі науки

Учасник дослідження за науковою темою

Наукові основи, методи і засоби зеленого комп’ютингу i комуникацiй. Том 1. Розроблення нових моделей і методів проектування, розгортання, використання та інжинiрингу засобів та продуктів IT. Впровадження отриманих результатів. Звіт з НДР (державний реєстраційний номер 0115U000996)

Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого комп’ютингу та комунікацій» (ДР № 0118U003822)

Динамічний інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації за умов суттєвої невизначеності на основі гібридних систем обчислювального інтелекту (наказ МОН України №158 від 25.02.2016 р, №держреєстрації 0116U002539)

Автор методичних вказівок

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для іноземних студентів усіх форм навчання напряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія»

Андрій Коваленко

2017

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Корпоративні комп’ютерні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання напряму 123 – «Комп’ютерна інженерія»

Андрій Коваленко

2018

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Мультисервісні комп`ютерні мережі” для студентів усіх форм навчання спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія спеціалізацій “Комп`ютерні системи та мережі” і “Системне програмування”

Андрій Коваленко

2018

Отримувач подяки

Подяка Міністерства освіти і науки України

Лауреат державної премії

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року

Автор свідоцтва на розробку

Комп’ютерна програма «Парсер файлів з веб-орієнтованих хмарних файлових сховищ «Parser.CS»

Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення для отримання наукометричних показників авторів з бібліографічних і реферативних баз даних з обмежених користувацьким інтерфейсом «Web.Parser.S»

Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення для отримання наукометричних показникыв авторыв з бібліографічних і реферативних баз даних з обмежених користувацьким інтерфейсом «Web.Parser.O»

Учасник проекту (гранту)

TEMPUS-проект 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES, «Сenters of Excellence for young RESearchers»

TEMPUS-проект: 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Green Computing and Communication».

Автор підручника чи посібника

Зеленые сенсорные сети и микроконтроллерные системы. Методы и средства исследования и разработки. Тренинг.

Андрій Коваленко

160, 2016

Принципы построения и функционирования компьютерных сетей. Ч. 1

ІГОР РУБАН, Андрій Коваленко

344, 2017

Автор кандидатської дисертації

Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах

Андрій Коваленко

2008

Автор монографіі

Синтез інформаційної та технічної структури системи управління об’єктом критичного застосування

13, 2017

Green Microcontrollers in Control Systems for Magnetic Elements of Linear Electron Accelerators

24, 2017

Resource-Oriented Approaches to Implementation of Traffic Control Technologies in Safety-Critical I&C Systems

Андрій Коваленко

25, 2017

Improving big data centers energy efficiency: Traffic based model and method

Андрій Коваленко

23, 2019

Fuzzy systems in data mining tasks

Андрій Коваленко

31, 2020

Chapter 16. FPGA Technology and Platforms for NPP I&C systems. Cyber Security and Safety of Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems

Андрій Коваленко

39, 2020

Chapter 5. Requirements and Life Cycle Model-Based Assessment of NPP I&C Systems Cyber Security and Safety. Requirements and Life Cycle Model-Based Assessment of NPP I&C Systems Cyber Security and Safety

Андрій Коваленко

31, 2020

Отримувач професійного сертифікату про кваліфікацію

Сертифікат про наукове стажування в Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA, Riga, Latvia) № 01-22/16-19

Отримувач почесної грамоти КМУ

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації